Služby

Ponúkame komplexné služby v týchto oblastiach:

Stavby

 

Priemyselné stavby

Súčasťou nášho výrobného programu je priemyselná výstavba. Máme skúsenosti s realizáciou rozsiahlych priemyselných stavieb, rekonštrukcií výrobných a skladovacích objektov, s výstavbou nových oceľových hál, rekonštrukciami viacpodlažných administratívnych budov a ďalších priemyselných stavieb.

Rodinná stavba

V našej spoločnosti má nemalý podiel na objeme prác práve výstavba rodinných domov. Realizujeme stavbu rodinných domov na kľúč aj rodinnú výstavbu domov používaných na rekreáciu. Ponúkame tiež výstavbu bytových domov pre renomované developerské spoločnosti v širokom rozsahu – od štandardného prevedenia až po stavebné práce na zakázku veľmi náročných zákazníkov.Zaistíme a prevedieme aj všetky prvky týkajúcice sa interiéru.

– omietky strojové, omietky sadrové, omietky vápenno cementové

– interiérové, exteriérové omietky

– zatepľovanie, fasády

– zámkové dlažby

– rekonštrukcie

– stavba domu na kľúč

– hrubé stavby

– obklady a dlažby

– stavebné práce rôzneho druhu

 

Pracujeme s modernými omietacími strojmi, ktoré umožňuju rýchlejšiu a kvalitnejšiu realizáciu na rozdiel od klasických zdlhavých postupov ručného omietania. Používame diletačné lišty, vystužovacie rohove omietkové profily, fólie, pásky, ukončovacie profily atď. Postaráme sa o zakrytie okien, dverí a prestupov. Samozrejmosťou je vypratanie priestorov po ukončení omietania.

 

Ak hľadáte solidného a spoľahlivého partnera pre komletnú dodávku strojových omietok – omietacích prác, napíšte nám, alebo rovno zavolajte a my urobíme všetko pre vašu spokojnosť. Vždy sa snažíme maximálne spolupracovať s každým zákazníkom a vyhovieť tak všetkým jeho predstavám a požiadavkám. Odporučíme použitie najvhodnejších materiálov a pracovných postupov prihliadnúc na kvalitu a celkovú cenu diela. Dlhodobá skúsenosť a spolupráca s odborníkmi a technikmi z dodávateľských firiem poskytuje záruku, že dielo je zrealizované kvalitne a v čo najkratšom termíne odovzdávky. Na nami realizované zákazky poskytujeme zmluvnú garanciu 24 mesiacov. Ponúkané práce realizujeme z materiálov najvyššej kvalite a s certifikátmi od firiem PROFI, BAUMIT, KNAUF.

 

K zaisteniu objednaných prác disponujeme dostatočným množstvom pracovných čát. Kvalifikovaní technici firmy dbajú na dodržiavanie technologických postupov pri realizácii stavebných prác, dodržiavaní BOZP a PO a poriadku na pracovisku, a dodržiavaní zákonov a súvisiácich predpisov z oblasti ochrany živnotného prostredia. strojné omietanie objektov tepelné izolačné vnútorné a vonkajšie omietky prefarbené štuky umelecké štuky iné špeciálne fasádne povrchy.

 

Zateplovanie

 

Realizujeme komplexné zateplenie fasád. Pri správnom zateplení dochádza k výraznemu zníženiu tepelných strát a vzniká výrazná úspora nákladov na vykurovanie bytových a domových priestorov. Zateplenie fasád domov zároveň zvyšuje hodnotu samotnej stavby. Zateplením fasády sa zvyšuje ochrana muriva pred klimatickými faktormi ako je dážď, sneh, vysoké teploty ktoré na dom pôsobia.

Výhody zateplenia domov: 

– vysoká energetická úspora

– zlepšenie technického stavu stavby

– výborná zvuková izolácia zvýšenie štandardu

 

Zateplením dochádza k zníženiu spotreby tepelnej energie o 30 – 50 %. Zároveň zvýšite štandard a cenu vašeho domu. Pre uskutočnenie projektu obnovy je výhodné získať nenávratné prostriedky od štátu, EÚ, prípadne zvýhodnený úver zo ŠFRB.

 

stavanie múrov

 

Zaistíme Vám odbornú prácu vo fáze kedy je kvalita stavby rozhodujúca. Tím sa vyvarujete neodstrániteľným chybám hrubej stavby.

 

búracie a výkopove prace

 

čistiace a upratovacie služby

 

Komplexné služby v oblasti výkopových a zemných prác, odvozu zeminy, stavebnej sute a odpadu kontajnermi a demolačné práce vrátane vypratania. Ide predovšetkým o demoláciu betónových, železobetónových a murovaných stavieb vrátane všetkých zemných prác. Všetky demolačné práce a ostatné činnosti realizujeme za pomoci vlastných zamestnancov a vlastného strojového parku.

 

Rekonštrukcie

V našej ponuke nájdete taktiež možnosť rekonštrukcie a opravy objektov. Ku všetkým uvedeným službám zaisťujeme projektovú dokumentáciu. Zaistíme Vám komplexné služby vrátane dodávky a dokumentácie.